กรกฎาคม 27, 2021

Understand Desktop Computers By Using This Advice!

TIP! Be on the lookout for computers that the owners are giving away. Many people have laptops or tablets now, so their desktop computers may be for sale at a reasonable price.

Shopping for something expensive means learning all you are armed with plenty of knowledge prior to making a purchase.That means taking the time to read this article right away. The helpful advice here is sure to help you make a good decision.

TIP! If you have found that your desktop is running slow then you can start by doing a boot check. Run “ms config” from your start menu.

Always have software to protect your desktop. You can easily find that a virus if you don’t have this software. This software can allow hackers to steal information and damage your computer. There are several programs available that will automatically scan and fix your computer regularly.

TIP! Check out the computer add-ons prior to purchase. These days, purchasing a computer opens up a slew of extra peripherals.

If you desktop is running slow you can do a boot check. You will be able to find this information in the start emnu and running “ms config.”This program lets you view the different programs are being opened at start up when your computer does. If there are some listed you do not use often, click them so they do not begin when you boot your computer. This should make your system added speed.

TIP! Take measurements for the sport where you will place your desktop. These computers come in different sizes.

Carefully choose the hardware you build your desktop. Some processors will only work with certain processors. Some RAM units don’t work with particular motherboards. Make sure you products are compatible. This will cause less headaches if you build your own computer.

TIP! Look at technology sites for computer reviews to get a good idea on what you should buy. All the available choices can be daunting, but reading a pick list of an editor, or some reviews can help you better determine what computer is best for you.

Try to purchase an affordable desktop computer that you can afford with just the features that you need. Many try to buy models that are out of their price range with lots of extra features that they don’t need or use.

TIP! Get a warranty when you purchase a new computer. This is just for if the software or something else were to mess up and make the computer unusable.

Dust out the interior of your computer weekly so that you keep the system functioning at its best. This cleans the computer and makes the fan will be able to operate well.

TIP! If you want to run PC programs on a Mac, buy the Parallels for Mac program. This will let you run a PC OS on your Mac.

If you have PC programs but want a Mac desktop, get Parallels for Mac. This is software to run like a PC …

The Desktop Computers Information In This Article Is Priceless

TIP! You should always make sure that you have a good anti-virus program installed on your computer. Your computer is vulnerable if you don’t have antivirus programs protecting you.

Do you want to get a new computer? Have you did a bit of browsing and you still do not know what you should be looking for? Many people are lost when it comes to computers. Keep reading to learn all sorts of tips that could aid you need to know.

TIP! Look around for individuals who give away desktop computers. You may be able to get one very inexpensively because others are switching over to using laptops.

Be sure to have installed anti virus protection on your computer. You could get a virus has infiltrated your computer without it.This can allow hackers to steal information and damage your computer. There are many programs that will run scans and repair any issues based on a schedule you set.

TIP! When creating a desktop computer at home pay attention to the types of products you use. Some motherboards are incompatible with specific brands of processor.

Carefully choose the products when building a desktop yourself. Some motherboards can only work on specific motherboards. Some RAM units will only be compatible with particular motherboards. Make sure your pieces are compatible.This can save a considerable amount of time and headaches when you build your own computer.

Measure the space where your computer. Desktop computers come in different shapes and models that they are. Know exactly what you can fit into your designated space.

TIP! If you’re thinking about a Mac desktop, but you’ve got PC programs, consider investing in a copy of Parallels for Mac. This is software to run like a PC on your Mac.

Look for an affordable desktop that suits your needs without exceeding your budget by too much. Many people try to buy models that are out of their price range with lots of extra features that they don’t need or use.

TIP! You have to consider a couple of things if you’re looking for a desktop for gaming purposes. Your computer should have a display that is compatible with high resolutions, a minimum for 4 gigabytes of memory, plus a strong video card.

Check out reviews on different tech sites to learn all you can. It is overwhelming when you look at the choices, but by doing some research, things will be easier.

Video Card

TIP! Is your rig equipped with enough memory. Memory is a key resource in a desktop computer.

To begin with, make sure that the computer is equipped with a high-quality video card, a really good video card and a display with high resolution. You can also need special controllers and keyboards to boost the experience.

TIP! Things in the computer world have changed, and you should now be ready to have a desktop that is less than many laptops. You can get a decent desktop computer for approximately $400.

Mini desktop PCs are a great …

Tips And Tricks For Buying A Great Desktop Computer

Most people have a desktop computer these days. It helps you compute, allows you to play games and surf the net, and do word processing.

TIP! Buy a desktop you can buy with everything you need installed. Some people purchase an expensive desktop that has features they simply will not use.

Find someone who want to give their desktop. Many people use tablets and will sell their desktop at a very reasonable price. Most likely the computer will run fine, check the computer out prior to making an offer.

TIP! It is vital that on your next desktop computer purchase it comes with a warranty. That’s necessary, in case you have a problem with the software or the hardware.

If you desktop is slow then you can start by doing a boot check to get more speed. You will be able to find this information in the start emnu and running “ms config.”This will tell you which programs are being opened at start up when your computer does. If you see any programs in the given list that are not ones you need, click them so they do not begin when you boot your computer. This makes it so your system run faster.

TIP! If you like playing games online and wish to buy a desktop computer for a great gaming experience, keep some things in mind. To begin with, make sure that the computer is equipped with a high-quality video card, a display with high resolution and a minimum memory of 4 GB.

Check out the add-ons prior to purchase. Lots of these computers offer additional choices to purchase extra items. Be sure that you only buying what you need. Those bought from computer manufacturers are usually sold at premium prices.

TIP! You need to know what you’re going to use a computer for, prior to deciding which one to purchase. Which computer you buy is going to have to do with what operations and activities you will be doing.

Buy a computer that fits all of the features you need. Many try to buy machines that are out of their price range with many extras that they don’t need or need.

TIP! Be diligent. Many computer manufacturers won’t include much documentation and instead send people online.

Look at technology sites for reviews to get a good idea on what you should buy. It can be intimidating to shop for a computer, but top pick lists can help immensely.

TIP! If big video files are in your future, you’ll want to purchase a desktop that has a DVD optical drive. A CD drive may not be enough for bigger multimedia files.

Get a warranty for a new computer.This is just makes sure you aren’t out of hundreds of dollars if the software or something goes wrong. You may be able to take it to the store and have it fixed in this case.

TIP! For people who want to be green when buying a new computer, consider a mini

Learning About Desktop Computers Is Easy With This Article

TIP! You should always make sure that you have a good anti-virus program installed on your computer. These programs protect your system from malicious attacks.

You should have had a desktop computer before. If you’re like most people and don’t know that much, that’s about to change. The following information will help you can put into practice today.

TIP! Find someone who is getting rid of their desktop. Many people are moving to tablets and laptops, so they want to unload their desktop for cheap.

You should always make sure that you have a good anti-virus program on your computer. You can easily find that a virus if you don’t have this software. This software can steal your computer. There are several programs that will run scheduled checkups to make sure your computer regularly.

TIP! Is your computer slow? Here’s a quick fix! Click Start, navigate to Accessories and choose Run. Then type msconfig in the run box.

Find people who is getting rid of their desktop. Many more people use tablets and will sell their desktops for cheaper prices. These computers are typically in good condition, but run them through their paces to be sure before you buy.

Boot Check

TIP! Buy a computer which has everything you need at a good price. People tend to buy the latest, greatest machine which has features they just don’t need.

If you desktop is slow then you can start by doing a boot check to get more speed. You can perform a boot check on a new desktop by going on the start menu. This program lets you view the different programs are being opened at start up. Find the programs you don’t really use, and make sure that they are disabled. This will speed up your computer speed up.

TIP! In order to keep your desktop computer running at its maximum efficiency, and to ensure the fan is cooling the components dust the interior once a week. It is not hard to unscrew and remove the outer casing and use compressed air to eliminate dust.

Look at technology sites for computer reviews before purchasing a good idea on what you should buy. It is tough to make a choice from so many options, but by doing some research, looking at an editor’s pick list or for some reviews can help you find a model worth your money.

TIP! Look at various tech sites that are reputable before buying it. It might seem intimidating to sort through everything, but top pick lists can help immensely.

If big video files are in your future, you should get a DVD optical drive with the computer. A CD optical drive may not be enough for your larger multimedia files. You need the larger space a DVD drives provide. It may cost a little more, but the storage space is worth it.

TIP! Make sure you get some kind of a warranty on your computer when you buy it. This will protect your investment if

คริส เฮมส์เวิร์ธ ยืนยัน Thor: Love and Thunder ไม่ใช่หนัง MCU

คริส เฮมส์เวิร์ธ ผู้รับบทนี้มาตั้งแต่หนังที่ออกฉายในปี 2011 บอกว่าเขาจะยังคงรับบทธอร์ไปอีกนาน

ใน “Thor: Love and Thunder” ซึ่งอิงมาจากเรื่องราวในฉบับคอมมิคที่เจนได้แปลงเป็นสาวงามสายฟ้านั้น ธอร์ได้เสียชีวิตแล้วทำให้ค้อนสายฟ้าขาดผู้ครอบครอง ค้อนได้เรียกเจน แล้วก็เมื่อคุณได้ค้อนมา คุณก็เปลี่ยนเป็นสาวงามสายฟ้า หรือ “เลดี้ ธอร์” เพื่อทำแทนธอร์ แล้วอย่างงี้หมายความว่าธอร์จะตายในหนังภาคถัดไปรึเปล่า คริส เฮมส์เวิร์ธ คนรับบทนี้มาตั้งแต่หนังที่ออกฉายในปี 2011 กล่าวว่าเขาจะยังคงเล่นบทธอร์ไปอีกนาน

“คุณจะบ้าหรอ ผมไม่ยินยอมปลดจากตำแหน่งหรอก เลิกบอกได้เลย ธอร์ยังชายหนุ่มเกินกว่าที่จะปลดเกษียณตนเอง ผมอายุเพิ่งจะ 1500 ปีเอง Love and Thunder ไม่ใช่หนังที่ผมจะกล่าวลาหรอก ขั้นต่ำ ผมก็หวังไว้นะ” ดาราชายหนุ่มตอบระหว่างให้สัมภาษณ์วารสาร Elle Man ของประเทศโปแลนด์

“Avengers: Endgame” ถือว่าเป็นการจบนักแสดงรุ่นริเริ่มของจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลอย่างไอร์ออนแมน, กัปตันอเมริกา (ที่ได้ส่งผ่านโล่ให้ฟัลคอนทำแทนแล้ว) แล้วก็ กางล็ควิโดว์ (ซึ่งรายข้างหลังนี้จะมีหนังลำพังก่อนล่ำลาบทนี้จริงๆ) ในตอนที่ฮัลค์ก็บางทีอาจได้ไปต่อในฐานะผู้แสดงสมทบของซีรี่ส์ “She-Hulk” และก็ฮอว์คอาย ที่กำลังมีซีรี่ส์เล่าการฝึกหัดลูกศิษฐ์ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ต่อจากเขา เฮมส์เวิร์ธเอ๋ยถึงช่องทางที่เขายังได้อยู่ในจักรวาลมาร์เวลว่า

“ผมพอใจที่ภายหลังทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใน Avengers: Endgame ผมยังได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของจักรวาลมาร์เวล และก็พวกเรายังคงได้เล่าราวของธอร์กันต่อ แน่ๆว่าผมบอกอะไรเกี่ยวกับพล็อตเรื่องของหนังมิได้ แต่ว่ากล่าวได้ว่าผมอ่านบทแล้วสนุกสนานมากยิ่งกว่า Thor: Ragnarok อีก โน่นคงจะบอกอะไรได้”

หนังจะดูแลโดยไทกา ไวหนหน และก็มีนาตาลี พอร์ตแมน กับ เทสซา ธอมป์สัน กลับมาเล่นบทเดิม โดยมีคริสเตียน เบล สวมบทเป็นตัวร้ายของเรื่องครับผม มีระบุฉายมี.ค. 2022…

แคต คอโร ผู้กำกับจากซีรี่ส์ “Dead to Me” และ “Modern Family” อยู่ระหว่างเจรจาเพื่อมากำกับซีรี่ส์ซูเปอร์ฮีโร่

แคต คอโร ยังมีผลงานเรื่องแรกที่กำลังจะออกฉายปีหน้าด้วย เรื่อง “Marry Me” ที่มีเจนนิเฟอร์ โลเปซ กับ โอเว่น วิลสัน แสดง

แคต คอโร ผู้กำกับจากซีรี่ส์ “Dead to Me” และก็ “Modern Family” อยู่ระหว่างสนทนาเพื่อมากำกับซีรี่ส์ซูเปอร์วีรบุรุษ “She-Hulk” ของมาร์เวล สตูดิโอ ที่จะออกฉายทางดิสนีย์พลัสครับ

ในรายงานกล่าวว่าคุณจะควบคุมตอนนำร่องรวมทั้งอีกหลายตอนในฤดูกาลแรกของซีรี่ส์ที่จะเล่าราวของเจนนิเฟอร์ วอลเตอร์ส พี่น้องของบรูซ แบนเนอร์ ผู้เป็นฮัลค์เริ่มแรก คุณได้รับการเปลี่ยนถ่ายเลือดจากแบนเนอร์ แล้วบังเอิญว่าพิษของรังสีแกมมาได้ถูกแปดเปื้อนมาในเลือดด้วย ทำให้คุณแปลงเป็นฮัลค์หญิง แต่ว่ามีความฉลาดและก็สามารถข่มอารมณ์ได้

ซีรี่ส์ชุดนี้ยอดเยี่ยมในสามซีรี่ส์นักแสดงใหม่ที่จะถูกรวมอยู่ในจักรวาลมาร์เวลด้วย โดยอีกสองเรื่องก็คือ “Ms.Marvel” กับ “Moonlight” นะครับ

มาร์เวลยังมิได้ประกาศว่าคนไหนจะมารับบทเป็นเจนนิเฟอร์ วอลเตอร์ส แม้กระนั้นมาร์ค รัฟฟาโล เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยู่ระหว่างสนทนาเพื่อกลับมาสวมบทบาทบรูซ แบนเนอร์ หรือฮัลค์ในซีรี่ส์หัวข้อนี้นะครับ

คอโรยังมีผลงานเรื่องแรกที่กำลังจะออกฉายปีต่อไปด้วย เรื่อง “Marry Me” ที่มีเจนนิเฟอร์ โลเปซ กับ โอเว่น วิลสัน นำแสดงนะครับ…

กลับมาถ่ายทำแล้ว. ถ้าไม่เพราะโควิด-19 ระบาด ซีรี่ส์ “The Falcon and the Winter Soldier”

The Falcon and the Winter Soldier  ก็คงได้ฉายทางดิสนีย์พลัสไปตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาแล้ว

หากไม่เพราะโควิด-19 ระบาด ซีรี่ส์ “The Falcon and the Winter Soldier” ก็คงจะได้ฉายทางดิสนีย์พลัสไปตั้งแต่ส.ค.ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาแล้วขอรับ แม้กระนั้นกองถ่ายของซีรี่ส์ซูเปอร์วีรบุรุษเรื่องแรกของมาร์เวลที่จะออกฉายหัวข้อนี้จำเป็นจะต้องหยุดการถ่ายทำในตอนล็อกดาวน์เมื่อต้นปีก่อนหน้าที่ผ่านมา ปัจจุบัน มีฟุตเตจแอบถ่ายที่เปิดเผยลงบนทวิตเตอร์ของ Everything Georgia บอกพวกเรานะครับว่าซีรี่ส์ชุดนี้ได้กลับมาถ่ายทำที่เมืองแอตแลนตาแล้ว

คลิปเบื้องหน้าเบื้องหลังดังที่กล่าวมาแล้วเป็นฉากที่ยูเอส เอเจนต์ หรือ จอห์น วอล์คเกอร์ นักแสดงใหม่ของจักรวาลนี้ที่สวมบทโดยไวแอ็ต รัสเซล ใช้โล่กัปตันอเมริกาต่อสู้กับกลุ่มของผู้คนที่ไม่รู้จักว่าเป็นใครกันแน่นะครับ

ในตอนสุดท้ายของ Avengers: Endgame พวกเราได้มองเห็นสตีฟ โรเจอร์ส มอบโล่ให้แก่ฟัลคอน (แอนโธนี แม็คกี้) แม้กระนั้นดูเหมือนว่าทางรัฐบาลไม่เห็นพ้องกับการสืบสานตำแหน่งนี้ แล้วก็ได้สร้างยูเอส เอเจนต์ ขึ้นมา และก็เอาโล่มาให้เขาแทนนะครับ แฟนคลับคงจะจำเป็นต้องมาลุ้นกันว่าฟัลคอนจะได้โล่คืนมาไหม หรือเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมีโล่ก็เป็นวีรบุรุษได้

The Falcon and the Winter Soldier ยังมีนักแสดงดังเช่นว่าดาเนียล บรูห์ล รวมทั้ง เอมิลี แวนแคมป์ บอกเล่าเรื่องราวการเสี่ยงภัยของแซม วิลสัน หรือฟัลคอน (แม็คกี้) กับ บัคกี้ บาร์นส์ หรือวินเทอร์โซลเยอร์ (เซบาสเตียน สแตน) ด้ามจับคู่กันในภารกิจแรกข้างหลังสถานะการณ์ Avengers: Endgame ซึ่งไม่เพียงแค่ทดลองความรู้ความเข้าใจของพวกเขาแค่นั้น แต่ว่ายังจะต้องทดลองความทรหดอดทนของพวกเขาด้วย…

มาร์เวลได้ปล่อยภาพวาดงามๆ และวิดีโอเพื่อคาราวะแด่ แชดวิก โบสแมน นักแสดงจาก “Black Panther” ผู้ที่เสียชีวิต

มาร์เวลได้ปล่อยภาพวาดงามๆ และวิดีโอเพื่อคาราวะแด่ แชดวิก โบสแมน

มาร์เวลได้ปลดปล่อยภาพวาดสวยๆและก็วิดีโอเพื่อติดอยู่ราวะแก่แชดวิก โบสแมน ดาราจาก “Black Panther” คนที่เสียชีวิตไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยวัยเพียงแต่ 43 ปีนะครับ

ภาพวาดเป็นงานดีไซน์ของไรอัน ไมเนอร์ตรง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงงานภาพของมาร์เวล สตูดิโอ รวมทั้งได้ลงใจความประกอบเพื่อชมเชยว่า “ตำนาน นักสู้ กษัตริย์” เว้นแต่ภาพและก็ยังมีวิดีโอที่ระลึกถึงโบสแมนด้วย โดยตัดเอามาจากคลิปสัมภาษณ์ของคนที่เคยร่วมงานกับโบสแมนในเบื้องหน้าเบื้องหลังหนัง “Black Panther” และก็ “Captain America: Civil War” นะครับ

โบสแมนเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ภายหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งไส้มากว่า 4 ปี โดยที่แทบจะไม่มีผู้ใดเข้าใจนี้เลย “แชดวิกฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งเช่นนักสู้ตัวจริง เพื่อมอบผลงานภาพยนตร์หลายเรื่องให้แด่ท่านที่ทำให้คุณได้ชื่นชอบอย่างยิ่ง ตั้งแต่ Marshall จนกระทั่ง Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom โดยออกัสต์ วิลสัน และก็อีกหลายเรื่อง ล้วนถ่ายทำระหว่างและตอนที่เข้ารับการผ่าตัดและก็ทำเคมีบำบัดรักษานับครั้งไม่ถ้วน เขารู้สึกเป็นเกียรติที่อาชีพของเขาได้ช่วยสร้างให้กษัตริย์คราวชาลาได้มีชีวิตบนแผ่นฟิล์มถ่ายรูปใน Black Panther” แถลงจากครอบครัวของเขาบอก…

หนึ่งในแนวคิดที่ โคลอี้ เจ้า นำมาใส่ในหนัง “Eternals”

โคลอี้  แม้กระนั้นหนังใหม่ที่เป็นเหตุต่อไปที่จริงจริงก็คงจะเป็นหนังเรื่องต่อมา “Eternals”

Black Widow” บางทีอาจเป็นหนังเปิดเฟส 4 ของมาร์เวล แต่ว่าก็เป็นหนังภาคต้นหรือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อน “Avengers: Endgame” นะครับ แม้กระนั้นหนังใหม่ที่เป็นเหตุต่อไปที่จริงจริงก็คงจะเป็นหนังเรื่องต่อมา “Eternals” ผลงานควบคุมของวัวลอี้ เจ้า หรือ เจ้าถิง ผู้กำกับจากหนังอินดี้คำวิพากษ์วิจารณ์ดีเรื่อง “The Rider” แม้กระนั้นอะไรที่ทำให้คุณกระโดดจากหนังอินดี้ทุนต่ำมากำกับหนังซูเปอร์วีรบุรุษฟอร์มยักษ์ของมาร์เวลได้ เควิน ไฟกี ประธานของมาร์เวล สตูดิโอ ได้เล่าถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าการเสนอแนวความคิดของคุณว่า คุณได้นำปึกภาพวาดมานำเสนอแนวความคิดอันน่าดึงดูดถึงผู้แสดงมนุษย์อมตะของมาร์เวลสิบตัวที่ไม่ค่อยมีชื่อในเรื่องราวภายหลังเรื่องในหนัง “Avengers” ภาคปัจจุบัน

“การนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ของคุณน่าคลั่งไคล้มากมาย และก็กล่าวตามตรง หนึ่งในเหตุผลที่พวกเราเดินหน้าสร้างภาพยนตร์หัวข้อนี้ก็เพราะเหตุว่าวิสัยทัศน์ที่คุณเอามาใส่เอาไว้ข้างในหนัง” ไฟกีบอก

หนึ่งในแนวความคิดที่วัวลอี้ เจ้า เอามาใส่เอาไว้ภายในหนัง “Eternals” ก็คือรากของคุณที่เติบโตมาพร้อมกับมังงะ หรือหนังสือการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับ “ฉันมีความสัมพันธ์กับมังงะอย่างแรงรวมทั้งลึกซึ้งมากมาย ฉันได้นำเล็กน้อยในนั้นมาใส่ด้านใน Eternals รวมทั้งฉันตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะใส่ร้ายเป็นทิศตะวันออกเจอตะวันตกให้มากมายไปกว่านี้อีก”

วัวลอี้ เจ้า ยังพรีเซ็นท์แนวความคิดสาระสำคัญของเรื่องของหนังที่ใหญ่ขึ้นด้วย มันก็คือ “Eternals” เกิดเรื่องราวของประวัติศาสตร์มนุษยชาติ “พวกเราจะเล่าราวให้ไกลกว่าแล้วก็ใหญ่มากยิ่งกว่าภายหลังจาก Avengers: Endgame ได้เพียงใด” คุณถาม “ด้วยเหตุว่าฉันมิได้ทำหนังหัวข้อนี้ในฐานะผู้กำกับ ฉันทำหนังหัวข้อนี้ในฐานะแฟน”…

นาตาลี พอร์ตแมน  กับครอบครัว ได้เดินทางไปถึงยังเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

นาตาลี พอร์ตแมน เดินทางสู่ออสเตรเลีย คาดเตรียมเริ่มถ่ายทำ Thor 4

นาตาลี พอร์ตแมน กับครอบครัว ได้เดินทางไปถึงยังเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เพื่อจะใช้เป็นที่พำนักพักพิงระหว่างที่กำลังถ่ายทำหนัง “Thor: Love and Thunder” ของมาร์เวล

มาร์เวลจะใช้โรงถ่ายฟ็อกซ์ สตูดิโอ ที่ขณะนี้เป็นของดิสนีย์ ในการถ่ายทำ ซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำของ “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” มาก่อน เรื่องหลังนี้ถ่ายทำตรงนั้นมาตั้งแต่ก.พ.แล้วพักการถ่ายทำในตอนวัววิด-19 ระบาด เพิ่งจะกลับมาถ่ายทำใหม่เมื่อเดือนที่ผ่านมา

ไม่รู้เรื่องแบบเดียวกันว่า Shang-Chi ถ่ายทำเสร็จหรือยัง ถ้าเกิดยังก็คงจะจะต้องแบ่งแยกพื้นที่กับ Thor 4 นะครับ แม้กระนั้นดูราวกับว่ามาร์เวลอาจจะไม่รีรอให้งานสร้างช้าไปกว่านี้แล้ว…